Contact Email
[email protected]

Contact Tel
0478 65 23 83

Laad goedkoper op

Dankzij de slimme sturing van energiemonitor en de bijhorende app laad je je voertuig goedkoper op. De energie die je zelf produceert is immers een stuk goedkoper dan de stroom van een openbare laadpaal. Het verdeelt het beschikbare vermogen op een intelligente manier om efficiënter te laden en overbelasting (extreme pieken) te voorkomen.

LET OP: Extra kosten zijn de herkeuring van je elektriciteit, een mogelijke verzwaring van je elektriciteit, … Ben je benieuwd naar een totaalprijs voor jouw laadpunt thuis? Dan vraag je best meerdere voorstellen aan bij gecertificeerde installateurs actief in je buurt. 

Laadpalen voor bedrijven

Of je nu werkgever bent, wagenparkbeheerder, detailhandelaar of horeca-eigenaar, zodra je een of meerdere zakelijke laadpalen voor bedrijven installeert, wil je inzicht in het gebruik en wil je makkelijk de betalingen én bedrijfslaadpalen beheren. De laadpalen voor bedrijven. Ontdek alles wat je moet weten over laadpalen voor jouw bedrijf en ontdek de voordelen van de laadstations.

PREMIES

Ben je zelfstandige of wil je laadpalen voorzien voor je bedrijf?

Tot 31 maart 2023 kan je genieten van een verhoogde kostenaftrek van 200%. Vanaf april 2023 tot 31 augustus 2024 zakt die kostenaftrek tot 150%. Deze wetgeving geldt trouwens voor heel België.

In Vlaanderen kan je als bedrijf ook aanspraak maken op de Ecologiepremie+ voor snelladers en de jaarlijkse oproep voor subsidies van het Clean Power for Transport initiatief. Voor meer info hierover neem je best vrijblijvend contact op met één van onze collega’s voor een gratis adviesgesprek.

Ben je particulier?

In België kan je bovendien als particulier ook aanspraak maken op een belastingvermindering op de aankoop van laadinfrastructuur. De aftrekbaarheid zal stelselmatig afgebouwd worden voor investeringen gemaakt in de volgende periodes:

 • 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023: Belastingsvermindering van 30%
 • 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024: Belastingsvermindering van 15%

Deze belastingsvermindering wordt enkel toegepast op een maximale aankoopschijf van €1.500 per laadpunt, per belastingsplichtige. Concreet wil dit zeggen dat je met een belastingsvermindering van 45% op €1.500 hoogstens €675 op jouw personenbelasting kan besparen. Dit maximale bedrag wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar €1.750 met een belastingsvermindering van 30%. Dit wil zeggen dat je vanaf dan maximaal €525 kan besparen op jouw personenbelasting per laadpunt, per belastingsplichtige.

Wederom gelden er enkele voorwaarden voor deze belastingsvermindering. Voor meer info, neem meteen contact op met één van onze collega’s voor een vrijblijvend adviesgesprek. 

Voorwaarden

Particulier

 • Wie als particulier tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kiest voor een aankoop en plaatsing van een laadstation thuis, dit geldt zowel eigenaars als huurders, zal kunnen rekenen op een belastingvermindering op de investering. De vermindering zal stelselmatig in de tijd worden afgebouwd.
 • Wie deze investering deed tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 kon rekenen op een belastingvermindering van 45%. Dit tarief daalt tot 30% in 2023 en tot 15% in 2024. Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.800 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Sinds 1 januari 2023 wordt deze beperking verhoogd tot 8.000 euro per laadstation en per belastingplichtige als het gaat om de plaatsing van een bidirectioneel laadstation.
 • Het laadstation moet
  • in of in de onmiddellijke nabijheid van uw woning geplaatst worden
  • een intelligent laadstation zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden
  • enkel groene stroom gebruiken
  • goedgekeurd zijn door een erkend keuringsorganisme.

Onderneming

 • Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. De vermindering zal stelselmatig in de tijd worden afgebouwd.
 • Deze laadinfrastructuur moet vrij toegankelijk zijn. Dit ofwel binnen of buiten de normale openingstijden.
 • Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200%.
 • Voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 geldt een aftrekpercentage van 150

GROENE AUTOFISCALITEIT

Datum: 07 december 2021

Om de vergroening van ons bedrijfswagenpark te versnellen werd de autofiscaliteit herwerkt.  

Thuislaadstations voor elektrische wagens

Als u bij u thuis een laadstation voor elektrische wagens installeert, kunt u een belastingvermindering genieten voor de uitgaven die u daarvoor betaalt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024.

De belastingvermindering varieert van 45 % naar 15 % van de uitgaven (tot een maximum van 1.500 euro), afhankelijk van het jaar van betaling van de uitgaven.

Het gaat over uitgaven voor de aankoop in nieuwe staat van een laadstation, de plaatsing ervan en de keuring van de installatie.

Het laadstation moet:

 • in of in de onmiddellijke nabijheid van uw woning geplaatst worden, en
 • een intelligent laadstation zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden, en
 • enkel groene stroom gebruiken, en
 • goedgekeurd zijn door een erkend keuringsorganisme.

Beroepskosten voor het gebruik of de terbeschikkingstelling van een voertuig

Vanaf 2026 zullen alle nieuwe voertuigen koolstofemissievrij moeten zijn, willen de beroepskosten die voortvloeien uit het gebruik ervan fiscaal aftrekbaar blijven.

Na 2026 zal het aftrekpercentage progressief worden verminderd naargelang van het jaar van aankoop van het emissievrije voertuig.

De huidige aftrekregels worden gehandhaafd voor voertuigen met verbrandingsmotor of hybride voertuigen, die in gebruik zijn of ter beschikking gesteld zijn en die vóór 1 juli 2023 worden gekocht, geleased of gehuurd. Voor diezelfde types voertuigen die na 1 juli 2023 worden gekocht, geleased of gehuurd, wordt de aftrekbaarheid beperkt naargelang van het jaar en eindigt zij vanaf aanslagjaar 2028. 

Verhoogde kostenaftrek - investeringen voor nieuwe laadstations voor elektrische voertuigen

Dit belastingvoordeel geldt voor ondernemingen of beoefenaars van een vrije beroep die investeren in laadstations voor elektrische voertuigen die:

 • in nieuwe staat gekocht of tot stand gebracht zijn en
 • toegankelijk zijn voor het publiek en
 • intelligent zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden.

Het voordeel wordt toegekend in de vorm van een verhoogde aftrek van de afschrijvingen van deze investeringen.

Om in aanmerking te komen voor de verhoogde kostenaftrek moet het laadstation aangemeld zijn bij de FOD Financiën. De online-toepassing om die aanmelding te doen, is momenteel nog in voorbereiding. In afwachting van de toepassing, wordt voor al geïnstalleerde laadstations de verhoogde kostenaftrek voorlopig wel toegestaan als aan alle andere voorwaarden voldaan is.

Meer informatie over deze aanmelding volgt in een latere communicatie.

Investeringsaftrek in groene autofiscaliteit

Ondernemingen of beoefenaars van een vrij beroep kunnen een aftrek genieten voor de volgende investeringen:

 • koolstofemissievrije vrachtwagens,
 • tankinfrastructuur voor blauwe, groene en turquoise waterstof voor koolstofemissievrije vrachtwagens,
 • elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens.