Contact Email
[email protected]

Contact Tel
0478 65 23 83

Elektriciteitsschema

Voor u elektriciteit laat leggen in uw huis, is het belangrijk een correct elektriciteitsschema te laten tekenen van de installatie. Het bedenken en uittekenen van elektrische installaties is niet altijd zo evident. Er moet met verschillende elementen rekening gehouden worden. Het zijn dan ook vakmensen die zich op elektrische schema's kunnen toeleggen. Bij Helfa hebben we meer dan twintig jaar ervaring met elektriciteitswerken en elektriciteitsschema’s. Wij tekenen dan ook graag een schema voor uw elektrische installatie conform de wettelijke eisen. Buiten de bestaande "standaardschema's" dienen elektrische schema's op maat van de woning te worden opgesteld.

Correct elektriciteitsschema voor de keuring en plaatsing van uw installatie

Een elektriciteitsschema is een grafische voorstelling van de elektrische installatie. Het is dan ook belangrijk een dergelijk schema te laten opstellen voor het plaatsen van de installatie. Dit schema bevat namelijk gegevens voor een correcte aansluiting, bediening en gebruik. Het schema van een elektrische installatie bestaat steeds uit twee onderdelen:

  • Ééndraadschema: dit schema toont schematisch de belangrijke componenten van de elektrische installatie, zoals leidingen, kabels en andere elementen.
  • Situatieschema: dit is een grondplan van de woning waarop de verschillende elementen van het ééndraadschema zijn aangeduid.

Beide van deze schema's zijn bovendien strikt noodzakelijk om de elektrische installatie te kunnen laten keuren. Deze keuring is verplicht voor de installatie voor het eerst in gebruik kan worden genomen. Ook na veranderingen aan de installatie is een keuring verplicht.

Vraag meteen uw offerte aan

In groot Antwerpen kan u rekenen op Helfa voor wat betreft het aanmaken van de elektrische schema's die nodig zijn voor de keuring en andere algemene elektriciteitswerken. Met dergelijke keuring garanderen we een veilige en correct functionerende elektrische installatie zonder problemen. Vraag nu een offerte aan voor uw schema. Gebruik hiervoor het contactformulier of bel naar 0478 65 23 83.

Gratis offerte